.
Bloemstraat 17
1214 BZ HILVERSUM
035 - 6223 503
info@ottenadvies.com

(Re) Organiseren

  • Organisatie-analyse
  • Organisatieontwerp en taakinrichting
  • Organisatie-integratie bij fusie/overname
  • Overleg en onderhandelen Ondernemingsraad / Vakbonden
  • Opstellen Sociaal Plan
  • Realiseren verandering

Stilstand is achteruitgang !

Uw organisatie moet voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden. De kunst is vast te stellen welke veranderende omstandigheden wél en welke juist niet tot aanpassing van de organisatie moeten leiden en daarna te bepalen hoe je echt zichtbaar en effectief in beweging komt.

Wat we voor u kunnen betekenen

Probleem definitie en organisatie-analyse

Helder krijgen van het probleem of de uitdaging waar de organisatie voor staat is de eerste en belangrijkste stap.

Op basis van de 'probleemstelling' kijken we wat de oorzaak is van het probleem en bepalen of het nodig is de organisatie aan te passen. We kijken naar de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen vanuit het perspectief van u, uw medewerkers én vanuit het perspectief van uw klanten. Immers: vanuit het interne perspectief optimaliseren is niet effectief wanneer de klantervaring daardoor negatief wordt beinvloed.

Organisatie-ontwerp

We schetsen samen met u een ideaal beeld van organisatieprocessen en -structuur en kijken daarna welke veranderingen practisch haalbaal en realiseerbaar zijn. Zo komen we tot een zo effectief mogelijk ontwerp.Organisatieverandering realiseren

Op basis van het organisatie-ontwerp formuleren we een concreet actieplan waarin helder wordt vastgelegd (1) wat er moet gebeuren, (2) wanneer we welke verandering doorvoeren en (3) hoe je achteraf kunt zien dat er echt verandering gerealiseerd is.

Vanzelfsprekend begeleiden we ook de besluitvorming met betrekking tot organisatieverandering en besteden we aandacht aan alle stakeholders inclusief de ondernemingsraad en belangenorganisaties.

Onze aanpak

Wij geloven niet in onnodig ingewikkeld doen. Daarom gebruiken we een eenvoudig model voor verandering dat concrete handvatten biedt om te komen tot een overzichtelijk en compleet veranderplan. Als het even kan geven wij de voorkeur aan 'evolutie' boven 'revolutie'.

Onder het motto 'keep it simple and straightforward' formuleren we een concreet actie-plan waarin in klare taal is vastgelegd wat er moet gebeuren en hoe achteraf kan worden bepaald of dat ook echt gerealiseerd is.

Wij baseren ons graag op feiten en laten vage managementtaal met plezier achterwege. Veranderen is immers al ingewikkeld genoeg.