.
Bloemstraat 17
1214 BZ HILVERSUM
035 - 6223 503
info@ottenadvies.com

Mediation

  • Conflict werkgever en werknemer
  • Conflict werknemers onderling
  • Conflict directie en ondernemingsraad

Problemen oplossen is vaak beter dan uit elkaar gaan !

Soms botsen de belangen van werknemers met die van de werkgever of kunnen collega's niet meer door één deur. Dit kan leiden tot verstoorde relaties en conflicten op het werk. Mediation is een goede methode om conflicten op te lossen en de arbeidsrelatie weer werkbaar te maken. Vaak kom je daar samen sterker uit !

Wat we voor u kunnen betekenen

Conflict werkgever en werknemer

Slechte communicatie, onenigheid over een functieomschrijving, het uitblijven van een promotie of salarisverhoging ef een dreigend ontslag kunnen de relatie tussen werkgever en werknemer verstoren. Wij werken zowel voor particuliere werknemers als bedrijven.

Conflict werknemers onderling

Onderlinge ruzies, pestgedrag of niet meer met een collega willen samenwerken heeft negatieve invloed op het functioneren van de hele afdeling en soms zelfs van bedrijfsonderdelen. Waneer het de leidinggevende niet meer lukt om de betrokkenen om de tafel te krijgen en het probleem gezamelijk op te lossen kan mediation uitkomst bieden.

Conflict directie en ondernemingsraad

Soms nemen directies de ondernemingsraad onvoldoende mee in de besluitvorming ten aanzien van onderwerpen waar de ondernemingsraad ook zeggenschap over heeft. Dat leidt niet zelden tot het uitblijven van instemming of positief advies van de zijde van de OR hetgeen de besluitvorming vertraagd en frustreert. Met behulp van een mediator lukt het vaak het vertrouwen te herstellen en de samenwerking blijvend te verbeteren,

Onze aanpak

Niemand heeft belang bij het voortduren van een conflict. Door tijdig een mediator in te schakelen kan de schade vaak beperkt blijven en is er geen reden voor juridische procedures. De focus van de mediator ligt op het veranderen en verbeteren van de communicatie tussen de 'strijdende partijen'. Elkaar beter begrijpen en dan afspraken maken over hoe het in de toekomst blijvend beter kan.

Afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na enige tijd evalueren we de afspraken met alle betrokkenen en kijken we of het probleem echt is opgelost. Mediation leidt vaak tot duurzaam herstel van een verstoorde arbeidsrelatie.