.
Bloemstraat 17
1214 BZ HILVERSUM
035 - 6223 503
info@ottenadvies.com

HR beleid

  • Compensation & Benefits
  • Functiebeschrijving en waardering
  • Functioneren en beoordelen
  • Strategische Personeelsplanning
  • Competentie en talentontwikkeling
  • Opleiden en ontwikkelen
  • Mobiliteit en loopbaan


Zonder mensen geen organisatie !

Hoe zorg je ervoor dat mensen met plezier en effectief bijdragen aan het succes van de organisatie en hoe vind je daarbij de weg door de wirwar van wetten en regels ? Wij hebben de kennis en oplossingen in huis om ervoor te zorgen dat (1) uw medewerkers bezig kunnen zijn met wat ze goed kunnen en leuk vinden en (2) de organisatie optimaal profiteert van hun inspanningen. Goed doordacht en transparant HR beleid helpt organisaties doelen te bereiken !

Wat we voor u kunnen betekenen

HR beleid evalueren

Evalueren van beleid doe je door je af te vragen (1) of de producten en diensten die HR levert voldoen aan de eisen die je daar als organisatie aan stelt en (2) te bepalen of het HR beleid een effectieve bijdrage levert aan het realiseren van de organisatie doelstellingen. Vanzelfsprekend wordt 'en passant' gekeken naar legal compliance en marktconformiteit.


HR beleid formuleren

Als uit evaluatiue blijkt dat de producten en diensten van HR niet voldoen aan de eisen die de orgnisatie daar aan stelt en daardoor onvoldoende bijdragen aan het realsieren van orgnisatiedoestellingen, dan is een beleidsaanpassing noodzakelijk. Wij formuleren samen met u het eisenpakket waar de output van HR aan moet voldoen, stellen normen op en zorgen voor ken en stuurgetallen op basis waarvan de effectiviteit van het HR beleid kan worden gemeten.


HR beleid en instrumenten implementeren

Op basis van ons advies formuleren we een concreet actieplan waarin helder wordt vastgelegd (1) wat er moet gebeuren, (2) wanneer we welke verandering doorvoeren en (3) hoe je achteraf kunt zien dat er echt verandering gerealiseerd is.

Vanzelfsprekend begeleiden we ook de besluitvorming met betrekking HR beleidswijzigngen en -instrumentimplementatie en besteden we aandacht aan alle stakeholders inclusief de ondernemingsraad en belangenorganisaties.

HR instrumenten evalueren

HR instrumenten zijn eigenlijk niets anders dan de verschillende processen die HR heeft ingericht om haar werk te structureren en output te leveren. Geld en middelen worden zo omgezet in HR producten en diensten. Of een HR instrument goed functioneert bepaal je door te kijken naar de doelmatigheid van de uitvoering. Worden geld en middelen op een efficiente manier omgezet in de juisten diensten ? Is sprake van een goede prijs kwaliteitsverhouding of kan het beter?

HR instrumenten ontwikkelen

Wij ontwikkelen samen met u efficiente en effectieve HR processen. We maken duidelijke procesbeschrijvingen en definieren helder wat welke processtap moet opleveren en maken dat meetbaar ! Natuurlijk kijken we ook of outsourcing of insourcing een slim alternatief kan zijn.