.
Bloemstraat 17
1214 BZ HILVERSUM
035 - 6223 503
info@ottenadvies.com

Compensation & Benefits

  • CAO- en arbeidsvoorwaardenanalyse
  • Analyse Pensioen- en Personeelsverzekeringen
  • Analyse personeelskosten
  • Functiebeschrijving, waardering en benchmarking
  • Formuleren beloningsbeleid
  • Onderhandelen met stakeholders
  • Implementeren arbeidsvoorwaarden(beleid)

Perfecte balans en moderne tools

Personeelskosten zijn voor veel organisaties de grootste kostenpost. Anderzijds zijn medewerkers vaak de grootste asset. Hoe zorg je voor goede arbeidsvoorwaarden tegen een verantwoorde prijs en hoe bind je talent aan de organisatie? Dat is een belangrijke vraag!


Wat we voor u kunnen betekenen

CAO- en arbeidsvoorwaardenanalyse

Analyse Pensioen- en Personeelsverzekeringen

Analyse personeelskosten

Functiebeschrijving, waardering en benchmarking

Formuleren beloningsbeleid

Onderhandelen met stakeholders

Implementeren arbeidsvoorwaardenbeleid

Onze aanpak

Wij geloven niet in onnodig ingewikkeld doen. Daarom gebruiken we een eenvoudig model voor C&B verandering dat concrete handvatten biedt om te komen tot een overzichtelijk en compleet veranderplan. Als het even kan geven wij de voorkeur aan 'evolutie' boven 'revolutie'.

Onder het motto 'keep it simple and straightforward' formuleren we een concreet actie-plan waarin in klare taal is vastgelegd wat er moet gebeuren en hoe achteraf kan worden bepaald of dat ook echt gerealiseerd is.

Wij baseren ons graag op feiten en laten vage managementtaal met plezier achterwege. Veranderen is immers al ingewikkeld genoeg.