.
Bloemstraat 17
1214 BZ HILVERSUM
035 - 6223 503
info@ottenadvies.com

Zo doen we dat !

In ons werk staat het Business Model van de klant altijd centraal. Wij kijken naar organisaties met de bedrijfskundige bril. Een prachtige HRM oplossing die niet bijdraagt aan de realisatie van het Business Model is volgens ons niet optimaal. Wij leggen de lat hoger en geven concreet invulling aan de ambitie om als Business Partner waarde toe te voegen aan de organisaties waar wij mee samenwerken. Professioneel, betrouwbaar én effectief.


Onze diensten

(Re) Organiseren

Uw organisatie moet voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden. De kunst is vast te stellen welke veranderende omstandigheden wél en welke juist niet tot aanpassing van de organisatie moeten leiden en daarna te bepalen hoe je echt zichtbaar en effectief in beweging komt

Lees verder


HR Beleid

Zonder mensen geen organisatie ! Maar hoe zorg je er nu voor dat mensen effectief én met plezier bijdragen aan het succes van de organisatie en hoe vind je de weg door de wirwar van wetten en regels?

Wij hebben de kennis in huis om te helpen bij het formuleren van HR beleid én het ontwikkelen van de juiste HR instrumenten.

Lees verder

HR IT & Analytics

Betrouwbare HR systemen zijn de basis voor goed functionerende HR afdeling. Administratieve ontlasting, een juiste salarisverwerking en betrouwbare management informatie zijn essentieel. Slimme automatisering vermindert administratieve lasten zodat de organisatie kan focussen op de inhoud en zich op basis van inzicht verder ontwikkelen.

Lees verder

Compensation & Benefits

Personeelskosten zijn voor veel organisaties de grootste kostenpost. Anderzijds zijn medewerkers vaak de grootste asset. Hoe zorg je voor goede arbeidsvoorwaarden tegen een verantwoorde prijs en hoe bind je talent aan de organisatie? Dat is een belangrijke vraag !

Lees verder

Recruitment

Hoe beter de fit tussen medewerker en functie, hoe beter de prestaties.

Lees verderMediation

Soms botsen belangen en dat kan leiden tot verstoorde relaties en conflicten op het werk. Mediation is een goede methode om conflicten op te lossen en de arbeidsrelatie weer werkbaar te maken. Vaak kom je daar samen sterker uit !

Lees verder

Ontslag

Op een zeker moment scheiden de wegen van werknemer en werkgever. Hoe dat ontslag tot stand komt en of werkgever en werknemer wel of niet in staat zijn redelijke afspraken over het ontslag te maken, bepaalt de impact die het ontslag heeft. Het voorkomen van onnodige arbeidsconflicten en slepende rechtzaken is onze doelstelling.

Lees verder

Medezeggenschap

Wij leggen graag uit hoe 't precies zit met de Wet op de Ondernemingsraden en de rechten en plichten van OR en Bestuurder ten aanzien van

  • Oprichten van een OR
  • Werkwijze OR
  • Overleg OR / Bestuurder
  • Bevoegdheden van de OR
  • Informatievoorziening aan de OR

Lees verder

Interim HR

Behoefte aan een tijdelijke HR professional ? Wij hebben een professional voor elke HR opdracht !

Onze interim professionals zijn uitstekend opgeleid en hebben minimaal 3 jaar ervaring in de HR praktijk.

Lees verder